• Art. 272. - Przepisy prz...
  20.04.2024
Obserwuj akt

Art. 272. wprow. szkoln.wyższe


Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
Zasady przyznawania stypendiów, o których mowa w art. 173b stypendia za wyniki w nauce ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, zachowują moc.
2.
Postępowania w sprawie zatwierdzenia zasad przyznawania stypendiów, o których mowa w art. 173b stypendia za wyniki w nauce ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.
Art. 272. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...