• Art. 275. - Przepisy prz...
  20.04.2024
Obserwuj akt

Art. 275. wprow. szkoln.wyższe


Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
Regulaminy ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, o których mowa w art. 186 regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, przyjęte przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, zachowują moc do dnia 30 września 2019 r.
2.
Zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów, określone w art. 199 pomoc materialna dla doktoranta ust. 2 i 3 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3, przyjęte przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, zachowują moc do dnia 30 września 2019 r.
3.
Do dnia 1 października 2019 r. dyrektor instytutu badawczego, instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk oraz międzynarodowego instytutu naukowego ustali szczegółowe zasady przyznawania świadczeń, o których mowa w art. 86 stypendia studenckie ust. 1 pkt 1–4 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz zakwaterowania i wyżywienia, o których mowa w art. 104 zakwaterowanie w domu studenckim lub wyżywienie w stołówce studenckiej tej ustawy, dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, w uzgodnieniu z samorządem doktorantów.
Art. 275. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...