• Art. 281. - Przepisy prz...
  20.04.2024
Obserwuj akt

Art. 281. wprow. szkoln.wyższe


Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, mogą otrzymywać świadczenia, o których mowa w art. 86 stypendia studenckie ust. 1 pkt 1–4 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, zakwaterowanie i wyżywienie, o których mowa w art. 104 zakwaterowanie w domu studenckim lub wyżywienie w stołówce studenckiej tej ustawy.
2.
Od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. regulaminy świadczeń dla studentów, o których mowa w art. 95 regulamin świadczeń dla studentów ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, stosuje się odpowiednio do doktorantów, o których mowa w ust. 1.
3.
W okresie zawieszenia kształcenia doktorantów na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 198a czasowe ograniczenie lub czasowe zawieszenie kształcenia doktorantów ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, zapomoga, o której mowa w art. 86 zmiana ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004–2019” ust. 1 pkt 3 tej ustawy, jest przyznawana doktorantom, o których mowa w ust. 1, przez kierownika podmiotu prowadzącego studia doktoranckie. Przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego i art. 92 okresy przyznawania stypendiów i zapomogi ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, nie stosuje się.
Art. 281. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...