• Art. 305. - Przepisy prz...
  15.04.2024
Obserwuj akt

Art. 305. wprow. szkoln.wyższe


Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
Pierwszy konkurs w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, o którym mowa w art. 387 cykliczne komunikaty o konkursie w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, zostanie ogłoszony nie później niż do dnia 30 kwietnia 2019 r.
2.
Do pierwszego konkursu może przystąpić uczelnia akademicka, w której w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym:
1)
spełniony jest jeden z poniższych warunków:
a) co najmniej połowa jednostek organizacyjnych będących jednostkami naukowymi w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4 posiada kategorię naukową A+ albo A oraz podstawowe jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w co najmniej 4 dziedzinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 warunki używania w nazwie uczelni wyrazu "uniwersytet" ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 2 albo
b) co najmniej 2/3 jednostek organizacyjnych będących jednostkami naukowymi w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4 posiada kategorię naukową A+ albo A oraz podstawowe jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w 3 dziedzinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 warunki używania w nazwie uczelni wyrazu "uniwersytet" ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 2;
2)
żadna jednostka organizacyjna będąca jednostką naukową w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4 nie posiada kategorii naukowej C;
3)
żaden kierunek studiów nie posiada negatywnej oceny programowej.
3.
W pierwszym konkursie środki finansowe, o których mowa w art. 387 cykliczne komunikaty o konkursie w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, są wypłacane przez okres 7 lat.
4.
W pierwszym konkursie plan, o którym mowa w art. 388 wniosek o udział w konkursie w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, sporządza się na okres 6 lat.

Art. 305. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...