• Art. 306a. - Przepisy do...
  20.04.2024
Obserwuj akt

Art. 306a. wprow. szkoln.wyższe


Przepisy dostosowujące i przejściowe

Uczelnie akademickie, które w związku z wynikami uzyskanymi w ramach pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 324 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1, spełniają warunki, o których mowa w art. 388 ust. 1 albo w art. 463 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, otrzymują przez okres 3 lat, począwszy od roku 2024, środki finansowe stanowiące zwiększenie subwencji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a–c i pkt 2 lit. a–d ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, na zasadach określonych w art. 390 tej ustawy, jeżeli do dnia 30 listopada 2023 r. przedstawią ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, strategię rozwoju uczelni w okresie objętym finansowaniem, zawierającą opis planowanych działań służących opracowaniu celów i założeń długoterminowego planu rozwoju uczelni w celu przygotowania do udziału w następnym konkursie w ramach programu Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza
Art. 306a. Przepisy dostosowujące i przejściowe - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...