• Art. 314. - Przepisy prz...
  15.04.2024
Obserwuj akt

Art. 314. wprow. szkoln.wyższe


Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej, o której mowa w art. 4a Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4, na którą zostały wpisane przedsięwzięcia z zakresu strategicznej infrastruktury badawczej na podstawie art. 11 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 249), zachowuje moc do dnia ogłoszenia, o którym mowa w ust. 2.
2.
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki ogłosi po raz pierwszy Polską Mapę Infrastruktury Badawczej, o której mowa w art. 374 finansowanie infrastruktury wpisanej na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r.
Art. 314. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...