• Art. 315. - Przepisy prz...
  18.04.2024
Obserwuj akt

Art. 315. wprow. szkoln.wyższe


Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
Do dnia 31 grudnia 2018 r. podmioty, o których mowa w art. 9 przyznanie środków finansowych na naukę pkt 2 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4, otrzymują środki finansowe, o których mowa w art. 5 zmiana ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych tej ustawy.
2.
Do przyznawania i przekazywania środków finansowych, o których mowa w art. 5 działalność finansowana ze środków na naukę ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4, stosuje się przepisy dotychczasowe.
3.
Postępowania w sprawie przyznania środków finansowych, o których mowa w art. 5 działalność finansowana ze środków na naukę ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4, wszczęte i niezakończone do dnia 31 grudnia 2018 r. umarza się, z wyjątkiem postępowań w sprawie przyznania środków finansowych, o których mowa w art. 18 finansowanie działalności statutowej ust. 1 pkt 2 i 2a oraz art. 20 finansowanie inwestycji dla potrzeb badań naukowych lub rozwojowych tej ustawy, z tym że:
1)
w przypadku postępowania wszczętego na wniosek jednostki organizacyjnej uczelni uczelnia wstępuje w prawa strony tego postępowania;
2)
do przyznawania tych środków stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
4.
Postępowania w sprawie przyznania środków finansowych, o których mowa w art. 5 działalność finansowana ze środków na naukę pkt 9 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4, wszczęte i niezakończone do dnia 31 grudnia 2018 r., prowadzi się na zasadach dotychczasowych, z tym że w przypadku postępowania wszczętego na wniosek jednostki organizacyjnej uczelni uczelnia wstępuje w prawa strony tego postępowania.
5.
Postępowania w sprawie przyznania środków finansowych w konkursie ogłoszonym przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” ustanowionego na podstawie art. 26 finansowanie programów lub przedsięwzięć ustanawianych przez ministra ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4, prowadzi się na zasadach dotychczasowych, z tym że w przypadku postępowania wszczętego na wniosek jednostki organizacyjnej uczelni uczelnia wstępuje w prawa strony tego postępowania.
6.
Środki finansowe, o których mowa w art. 5 działalność finansowana ze środków na naukę ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4, przyznane do dnia 31 grudnia 2018 r. przekazuje się na zasadach dotychczasowych, z tym że środki finansowe przyznane jednostce organizacyjnej uczelni przekazuje się uczelni, w skład której wchodzi ta jednostka.
7.
Do dnia 31 grudnia 2018 r. do zwiększania dotacji, o którym mowa w art. 18 finansowanie działalności statutowej ust. 6 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że zwiększenie ustalone dla podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, o której mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 9 lit. a tej ustawy, przekazuje się uczelni, w skład której wchodzi ta jednostka.
Art. 315. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...