• Art. 316. - Przepisy prz...
  16.04.2024
Obserwuj akt

Art. 316. wprow. szkoln.wyższe


Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
Do wykorzystywania i rozliczania środków finansowych przyznanych na podstawie ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 działalność finansowana ze środków na naukę pkt 4 tej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.
Od dnia 1 stycznia 2019 r. do środków finansowych, o których mowa w art. 5 działalność finansowana ze środków na naukę pkt 4 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4, przyznanych i niewydatkowanych do dnia 31 grudnia 2018 r. stosuje się odpowiednio przepis art. 407 postępowanie ze środkami z subwencji i dotacji na rachunku bankowym i ich przeznaczenie ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Rozliczanie tych środków odbywa się na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych dla subwencji dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Do sprawozdań z wykorzystania tych środków stosuje się art. 350 baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych i art. 354 aktualizacja, archiwizowanie i usuwanie danych w Systemie POL-on ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
3.
Do zwrotu środków, o których mowa w art. 4c System Informacji o Nauce ust. 8 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4, przyznanych na podstawie tej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
4.
Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, postępowania w sprawie umorzenia należności finansowych wynikających z rozliczenia przyznanych środków finansowych, o których mowa w art. 14a umorzenie należności z rozliczenia przyznanych środków ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.
Art. 316. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...