• Art. 317. - Przepisy prz...
  15.04.2024
Obserwuj akt

Art. 317. wprow. szkoln.wyższe


Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
Środki finansowe przyznane zgodnie z art. 19 formy przekazywania środków finansowych na naukę ust. 3a ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4, przyznane do dnia 31 grudnia 2018 r., przekazuje się na zasadach dotychczasowych, z tym że środki finansowe przyznane jednostce organizacyjnej uczelni przekazuje się uczelni, w skład której wchodzi ta jednostka.
2.
W przypadku otrzymania kategorii naukowej C w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo­­­‑rozwojowej przeprowadzonej na podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4, wniosek, o którym mowa w art. 19 formy przekazywania środków finansowych na naukę ust. 4 tej ustawy, składa się w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. Jeżeli ocena dotyczyła jednostki organizacyjnej uczelni, wniosek składa rektor.
3.
Do ponownej oceny, o której mowa w art. 19 formy przekazywania środków finansowych na naukę ust. 4a ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 317. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...