• Art. 318a. - Przekazywan...
  20.04.2024
Obserwuj akt

Art. 318a. wprow. szkoln.wyższe


Przekazywanie środków finansowych w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”

1.
Środki finansowe przyznane w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” ustanowionego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” (M. P. poz. 120) mogą być przekazywane do dnia 31 grudnia 2023 r.
2.
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, na wniosek beneficjenta programu, o którym mowa w ust. 1, zawiera z nim aneks do umowy o realizację projektu, na podstawie której środki finansowe są przekazywane w 2023 r.
Art. 318a. Przekazywanie środków finansowych w ramach pro... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...