• Art. 323. - Przepisy prz...
  18.04.2024
Obserwuj akt

Art. 323. wprow. szkoln.wyższe


Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
Tworzy się Komisję Ewaluacji Nauki. Pierwsza kadencja Komisji Ewaluacji Nauki trwa od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 31 marca 2023 r.
2.
Kandydatów do Komisji Ewaluacji Nauki, o których mowa w art. 271 tryb powoływania i skład KEN ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, na kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 marca 2019 r. mogą zgłaszać:
1)
uczelnie, w których w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, co najmniej jedna podstawowa jednostka organizacyjna będąca jednostką naukową w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4 posiada kategorię A+, A albo B;
2)
instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze oraz międzynarodowe instytuty naukowe, które w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, posiadają kategorię naukową A+, A albo B.
3.
Zgłoszenie kandydata zawiera informację o dyscyplinie reprezentowanej przez kandydata zgodnej z pierwszym oświadczeniem, o którym mowa w art. 219 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 11.
Art. 323. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...