• Art. 330. - Przepisy prz...
  18.04.2024
Obserwuj akt

Art. 330. wprow. szkoln.wyższe


Przepisy przejściowe i dostosowujące

Świadczenia i stypendia, o których mowa w art. 21 zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego ust. 1 pkt 39, 40 i 61 ustawy zmienianej w art. 19 zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 października 2018 r., przyznane na podstawie przepisów ustaw uchylanych w art. 169 przepisy uchylające, oraz stypendia, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, otrzymane po wejściu w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego ust. 1 pkt 39, 40 i 61 ustawy zmienianej w art. 19 zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 października 2018 r.
Art. 330. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...