• Art. 347. - Przepisy prz...
  20.04.2024
Obserwuj akt

Art. 347. wprow. szkoln.wyższe


Przepisy przejściowe i dostosowujące

Do dnia zakończenia pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 265 ewaluacja jakości działalności naukowej ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, podstawą stwierdzenia zgodności działalności instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk z kierunkami, o których mowa w art. 15 kompetencje Zgromadzenia Ogólnego Akademii ust. 2 pkt 8 ustawy zmienianej w art. 127 zmiana ustawy o Polskiej Akademii Nauk, oraz prawidłowości realizacji zadań przez instytut, o którym mowa w art. 50 zadania instytutu ust. 5 zdanie drugie tej ustawy w brzmieniu dotychczasowym, jest ewaluacja przeprowadzona przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych na podstawie przepisów dotychczasowych.
Art. 347. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...