• Art. 349. - Przepisy prz...
  20.04.2024
Obserwuj akt

Art. 349. wprow. szkoln.wyższe


Przepisy przejściowe i dostosowujące

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie:
1)
art. 45h rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych ustawy zmienianej w art. 12 zmiana ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 45h ustawy zmienianej w art. 12 zmiana ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy;
2)
art. 28 badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa ust. 3 i art. 33 pomoc publiczna udzielana za pośrednictwem Centrum ust. 2 ustawy zmienianej w art. 124 zmiana ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 28 zmiana ustawy – Prawo budowlane ust. 3 i art. 33 zmiana ustawy o muzeach ust. 2 ustawy zmienianej w art. 124 zmiana ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2020 r.;
3)
art. 14 lista kandydatów na członków Rady Centrum ust. 3 ustawy zmienianej w art. 125 zmiana ustawy o Narodowym Centrum Nauki zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 14 zmiana ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko­-weterynaryjnych ust. 3 ustawy zmienianej w art. 125 zmiana ustawy o Narodowym Centrum Nauki, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2019 r.;
4)
art. 80 delegacja ustawowa ust. 1 i art. 107 delegacja ustawowa ust. 1 ustawy zmienianej w art. 140 zmiana ustawy o cudzoziemcach zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 80 zmiana ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt ust. 1 i art. 107 zmiana ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów ust. 1 ustawy zmienianej w art. 140 zmiana ustawy o cudzoziemcach, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy;
5)
art. 9 rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia i studiów ust. 3 pkt 1, 1a, 2 i 5 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 81 zmiana ustawy – Prawo zamówień publicznych ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy;
6)
art. 9b rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia na niektórych kierunkach studiów i art. 9c rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 68 zmiana ustawy o fundacji – Zakłady Kórnickie ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy;
7)
art. 96 rozporządzenie w sprawie ustalania wskaźników kosztochłonności kierunków studiów i zasad podziału dotacji
ust. 1 pkt 1 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 3 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 367 ust. 2 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy;
8)
art. 26 finansowanie programów lub przedsięwzięć ustanawianych przez ministra ust. 3 ustawy uchylanej w art. 169 przepisy uchylające pkt 4 zachowują moc do dnia 30 czerwca 2021 r.
Art. 349. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...