• Art. 350. - Wejście usta...
  20.04.2024
Obserwuj akt

Art. 350. wprow. szkoln.wyższe


Wejście ustawy w życie

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r., z wyjątkiem:
1)
art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym pkt 1, art. 42 zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych pkt 2 lit. b oraz art. 334 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 2, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
2)
art. 19 zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pkt 3 lit. b w zakresie dodawanego w art. 21 zmiana ustawy o Państwowej Straży Pożarnej w ust. 1 pkt 39c, art. 120 zmiana ustawy o finansach publicznych pkt 1, art. 127 zmiana ustawy o Polskiej Akademii Nauk pkt 33–36 i 39 oraz art. 167 zmiana ustawy o komornikach sądowych, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 30.08.2018 r. - Dz.U. z 2018 r. poz. 1669]
Art. 350. Wejście ustawy w życie - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...