• Art. 160. - Przepisy prz...
  03.03.2024
Obserwuj akt

Art. 160. wprow. ustawę o KAS


Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
Znosi się:
1)
Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej;
2)
Szefa Służby Celnej;
3)
dyrektorów izb skarbowych;
4)
dyrektorów izb celnych;
5)
dyrektorów urzędów kontroli skarbowej;
6)
naczelników urzędów celnych.
2.
Izba skarbowa kontynuuje działalność i staje się izbą administracji skarbowej.
3.
Należności i zobowiązania izby skarbowej stają się należnościami i zobowiązaniami izby administracji skarbowej.
4.
Izbę administracji skarbowej łączy się z, mającymi siedzibę w tym samym województwie, izbą celną i urzędem kontroli skarbowej.
5.
Izba administracji skarbowej wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki łączonych jednostek, bez względu na charakter stosunku prawnego, z którego te prawa i obowiązki wynikają.
6.
Należności i zobowiązania izby celnej oraz urzędu kontroli skarbowej stają się należnościami i zobowiązaniami izby administracji skarbowej.
7.
(uchylony)
8.
Znosi się urzędy celne wraz z podległymi oddziałami celnymi.
9.
Izba administracji skarbowej wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki urzędów celnych mających siedzibę w tym samym województwie, bez względu na charakter stosunku prawnego, z którego te prawa wynikają.
10.
Należności i zobowiązania urzędów celnych mających siedzibę w tym samym województwie, co izba administracji skarbowej, stają się należnościami i zobowiązaniami tej izby administracji skarbowej.
Art. 160. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...