• Art. 166. - Przepisy prz...
  02.03.2024
Obserwuj akt

Art. 166. wprow. ustawę o KAS


Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
Pracownicy wywiadu skarbowego i pracownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, o których mowa w art. 11g uprawnienia inspektorów i pracowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych. ust. 1 ustawy uchylanej w art. 159 utrata mocy ustaw pkt 1, którzy z dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, stali się pracownikami zatrudnionymi w jednostkach KAS, są uprawnieni, z zastrzeżeniem art. 170 przepisy przejściowe i dostosowujące, do wykonywania i realizacji zadań na podstawie art. 2 zakres kontroli skarbowej ust. 1 pkt 1, 2 i 13–16, art. 14 uchylony ust. 1 pkt 7 i 19 i art. 33 obowiązek przekazywania informacji przez banki ust. 1 pkt 15 tej ustawy.
2.
Funkcjonariusze celni, którzy z dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, stali się funkcjonariuszami, są uprawnieni, z zastrzeżeniem art. 170 przepisy przejściowe i dostosowujące, do wykonywania i realizacji zadań na podstawie art. 2 zakres kontroli skarbowej ust. 1 pkt 1, 2 i 13–16 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.
3.
Pracownicy wywiadu skarbowego, o których mowa w ust. 1, są uprawnieni, z zastrzeżeniem art. 170 przepisy przejściowe i dostosowujące, do wykonywania czynności na podstawie art 113–117, art. 118 ust. 1–17, art. 119 ust. 1–10, art. 120 ust. 1–6, art 122–126, art. 127 ust. 1–5, art. 128 ust. 1 i art. 131 ust. 1, 2 i 5 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.
4.
Pracownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych kontroli skarbowej oraz funkcjonariusze celni, o których mowa w ust. 1 i 2, są uprawnieni, z zastrzeżeniem art. 170 przepisy przejściowe i dostosowujące, do wykonywania czynności na podstawie art. 133 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.
Art. 166. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...