• Art. 176. - Przepisy prz...
  02.03.2024
Obserwuj akt

Art. 176. wprow. ustawę o KAS


Przepisy przejściowe i dostosowujące

W przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 147 zatrudnianie w jednostkach organizacyjnych KAS osób pozostających z sobą w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, pracownicy oraz funkcjonariusze są obowiązani do złożenia, w terminie do dnia 31 marca 2017 r., pisemnej informacji, o której mowa w art. 147 zatrudnianie w jednostkach organizacyjnych KAS osób pozostających z sobą w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 147 zatrudnianie w jednostkach organizacyjnych KAS osób pozostających z sobą w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Przepis art. 147 zatrudnianie w jednostkach organizacyjnych KAS osób pozostających z sobą w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, stosuje się odpowiednio.
Art. 176. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...