• Art. 180. - Przepisy prz...
  22.02.2024
Obserwuj akt

Art. 180. wprow. ustawę o KAS


Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
Do postępowań dyscyplinarnych funkcjonariuszy celnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, stosuje się przepisy działu VII rozdziału 2 ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, chyba że przepisy dotychczasowe są względniejsze dla obwinionego.
2.
Z dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, kończy się kadencja rzecznika dyscyplinarnego powołanego na podstawie art. 171 rzecznik dyscyplinarny ust. 1 ustawy uchylanej w art. 159 utrata mocy ustaw pkt 3.
3.
Sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, prowadzone na podstawie rozdziału 9 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej prowadzą komisje dyscyplinarne właściwe dla jednostki KAS, w której obwiniony wykonuje obowiązki służbowe po dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, przy czym wszystkie dotychczas podjęte czynności pozostają w mocy.
Art. 180. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...