• Art. 182. - Przepisy prz...
  22.02.2024
Obserwuj akt

Art. 182. wprow. ustawę o KAS


Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
Do osób, które były zatrudnione na stanowisku inspektora kontroli skarbowej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy:
1)
przepisy:
a) art. 9 egzamin ust. 6 ustawy wymienionej w art. 117 zmiana ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym,
b) art. 286 wymogi wobec kandydata na audytora wewnętrznego ust. 2 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 118 zmiana ustawy o finansach publicznych
– stosuje się odpowiednio;
2)
przepisy:
a) art. 20 zakres egzaminu na doradcę podatkowego ust. 2 i 4 ustawy wymienionej w art. 28 zmiana ustawy o doradztwie podatkowym,
b) art. 9 egzamin ust. 7 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 117 zmiana ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym
– stosuje się w brzmieniu dotychczasowym.
2.
Do osób spełniających warunek określony w art. 39 wymagania na stanowisko inspektora ust. 1 pkt 5 ustawy uchylanej w art. 159 utrata mocy ustaw pkt 1 i posiadających ośmioletni staż pracy w organach administracji podatkowej lub skarbowej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przepis art. 20 zakres egzaminu na doradcę podatkowego ust. 2 i 4 ustawy wymienionej w art. 28 zmiana ustawy o doradztwie podatkowym, stosuje się w brzmieniu dotychczasowym. Zakres tematyczny egzaminu na doradcę podatkowego w stosunku do tych osób jest ustalany przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
3.
Do osób, które przed dniem wejścia w życie ustawy były funkcjonariuszami celnymi w służbie stałej i posiadały ośmioletni staż służby w organach celnych, przepisy art. 20 zakres egzaminu na doradcę podatkowego ust. 2, 4 i 5 ustawy zmienianej w art. 28 zmiana ustawy o doradztwie podatkowym stosuje się w brzmieniu dotychczasowym.
4.
Przez rozstrzyganie spraw, o których mowa w art. 32 czasowe ograniczenie wykonywania doradztwa na rzecz osób, których sprawy rozstrzygał ust. 1 ustawy zmienianej w art. 28 zmiana ustawy o doradztwie podatkowym, rozumie się także przeprowadzanie do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy kontroli skarbowej.
Art. 182. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...