• Art. 198. - Przepisy prz...
  03.03.2024
Obserwuj akt

Art. 198. wprow. ustawę o KAS


Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
Szef Krajowej Administracji Skarbowej przejmuje z dniem 1 marca 2017 r. prowadzenie następujących rejestrów:
1)
Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, o którym mowa w art. 14 Centralny Rejestr Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2016 r. poz. 476);
2)
Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych, o którym mowa w art. 138d pełnomocnictwo ogólne § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.);
3)
Centralnego Rejestru Danych Podatkowych, o którym mowa w art. 15 Centralny Rejestr Danych Podatkowych - CRDP ustawy uchylanej w art. 159 utrata mocy ustaw pkt 4;
4)
Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych, o którym mowa w art. 43 Rejestr Zastawów Skarbowych § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;
5)
wykazu podmiotów dokonujących dostawy towarów, które złożyły kaucję gwarancyjną, o którym mowa w art. 105c uchylony ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.);
6)
bazy danych Systemu Wymiany Informacji dotyczących Podatku Akcyzowego (SEED), o którym mowa w art. 18 rejestr podmiotów zgłaszających działalność gospodarczą ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.));
7)
pośredniczących podmiotów tytoniowych, o którym mowa w art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.
2.
Rejestr podatników, o którym mowa w art. 13 rejestr podatników ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 2016 r. poz. 1581), prowadzony przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przez właściwego naczelnika urzędu celnego uznaje się za rejestr prowadzony przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 198. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...