• Art. 216. - Przepisy prz...
  03.03.2024
Obserwuj akt

Art. 216. wprow. ustawę o KAS


Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
Sprawy wywiadu skarbowego wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, prowadzone są:
1)
przez pracowników zatrudnionych w jednostkach KAS, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, byli pracownikami wywiadu skarbowego – nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2017 r.;
2)
przez funkcjonariuszy wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze.
2.
Sprawy związane z czynnościami, o których mowa w rozdziale 6 ustawy uchylanej w art. 159 utrata mocy ustaw pkt 3, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, prowadzone są przez funkcjonariuszy, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, byli funkcjonariuszami celnymi wykonującymi czynności, o których mowa w art. 75b obserwowanie i rejestrowanie obrazu i dźwięku zdarzeń w miejscach publicznych ustawy uchylanej w art. 159 utrata mocy ustaw pkt 3.
3.
Organem właściwym w sprawach wywiadu skarbowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, prowadzonych przez pracowników wywiadu skarbowego zatrudnionych w urzędach kontroli skarbowej jest naczelnik urzędu celno-skarbowego, z wyjątkiem czynności związanych z kontrolą operacyjną zastrzeżonych dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
4.
Organem właściwym w sprawach wywiadu skarbowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, prowadzonych przez pracowników wywiadu skarbowego zatrudnionych w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej.
Art. 216. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...