• Art. 224. - Przepisy prz...
  03.03.2024
Obserwuj akt

Art. 224. wprow. ustawę o KAS


Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
Organami właściwymi w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, dotyczących:
1)
pozwoleń na korzystanie z procedury TIR,
2)
wiążącej informacji taryfowej i wiążącej informacji o pochodzeniu towaru,
3)
prowadzenia listy agentów celnych oraz wydawania decyzji w sprawach wpisu osoby na listę agentów celnych, skreślenia osoby z listy agentów celnych i zawieszenia w działalności agenta celnego,
4)
wydawania decyzji w sprawach ochrony praw własności intelektualnej,
5)
wiążącej informacji akcyzowej
– są organy właściwe po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.
2.
Szef Krajowej Administracji Skarbowej jest organem odwoławczym od decyzji wydanych w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, jeżeli termin do wniesienia odwołania od tych decyzji nie upłynął przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.
3.
Organem odwoławczym od decyzji wydanych w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 5, jeżeli termin do wniesienia odwołania od tych decyzji nie upłynął przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, staje się dyrektor izby administracji skarbowej wyznaczony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 14 właściwość organów podatkowych w sprawach akcyzy ust. 12 ustawy zmienianej w art. 114 zmiana ustawy o podatku akcyzowym, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 224. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...