• Art. 260. - Wejście usta...
  03.03.2024
Obserwuj akt

Art. 260. wprow. ustawę o KAS


Wejście ustawy w życie

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r., z wyjątkiem:
1)
art. 1 wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, art. 4 zmiana ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji pkt 1 i pkt 11 lit. c i d, lit. e w zakresie § 12 i 13 oraz lit. f, art. 11 zmiana ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych, art. 13 zmiana ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne, art. 27 zmiana ustawy o urzędach i izbach skarbowych, art. 38 zmiana ustawy – Ordynacja podatkowa pkt 39 lit. a tiret drugie, pkt 65 lit. a, pkt 68 lit. a w zakresie pkt 1, pkt 76 lit. b tiret drugie, art. 119 zmiana ustawy o Służbie Celnej, art. 148 zmiana ustawy o administracji podatkowej, art. 160 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 2 i 3, art. 162 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1 pkt 1, art. 164 przepisy przejściowe i dostosowujące, art. 165 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1, 2 i 6, art. 178 przepisy przejściowe i dostosowujące, art. 190 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1, art. 201 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1 i art. 259 uchylony ust. 1,
które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia;
2)
art. 150 zmiana ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.;
2a)
art. 112 zmiana ustawy o służbie cywilnej pkt 2-4, które wchodzą w życie z dniem 27 lutego 2017 r.;
3)
art. 4 zmiana ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji pkt 12, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.;
4)
art. 149a o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw:
a) pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2017 r.,
b) pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2018 r.
5)
(uchylony).


----------
[Ustawa została ogłoszona 02.12.2016 r. - Dz.U.z 2016 r. poz. 1948]
Art. 260. Wejście ustawy w życie - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...