• Art. 10. - Usługi zarząd...
  20.04.2024

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji

Stan prawny aktualny na dzień: 20.04.2024

Dz.U.2024.0.459 t.j. - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji

Obserwuj akt

Art. 10. wspier.nowych inwest


Usługi zarządzającego obszarem na rzecz przedsiębiorcy

1.
Zarządzający obszarem świadczy na rzecz przedsiębiorcy korzystającego ze wsparcia nowej inwestycji usługi inne niż informacyjne na podstawie umowy, która określa wynagrodzenie za świadczenie tych usług.
2.
Za usługi, o których mowa w ust. 1, uznaje się:
1)
usługi doradcze;
2)
usługi wsparcia i pośrednictwa z podmiotami otoczenia biznesu, jednostkami naukowymi, o których mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 9 lit. a–e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87), podmiotami posiadającymi zaplecze badawczo-rozwojowe, podmiotami, o których mowa w art. 7 zadania zarządzającego obszarem ust. 2 pkt 8, przedsiębiorcami oraz klastrami;
3)
usługi promocyjne;
4)
usługi szkoleniowe;
5)
inne usługi bezpośrednio związane z realizacją decyzji o wsparciu.
3.
Szczegółowy katalog usług, o których mowa w ust. 2, określony jest w planie rozwoju inwestycji.
4.
Przedsiębiorca, który uzyskał decyzję o wsparciu, obowiązany jest do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1.
Art. 10. Usługi zarządzającego obszarem na rzecz przedsię... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...