• Art. 14. - Warunki wydan...
  19.04.2024

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji

Stan prawny aktualny na dzień: 19.04.2024

Dz.U.2024.0.459 t.j. - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji

Obserwuj akt

Art. 14. wspier.nowych inwest


Warunki wydania decyzji o wsparciu przedsiębiorcy

1.
Decyzję o wsparciu wydaje się na realizację nowej inwestycji:
1)
która spełnia kryteria:
a) ilościowe,
b) jakościowe;
2)
w ramach działalności gospodarczej niewyłączonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 3 pkt 1.
2.
(uchylony)
3.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1)
rodzaje działalności gospodarczej, na które nie będzie wydawana decyzja o wsparciu,
2)
szczegółowe kryteria jakościowe,
3)
szczegółowe kryteria ilościowe,
4)
sposób weryfikacji spełniania wymagań, o których mowa w ust. 1,
5)
warunki udzielania pomocy publicznej,
6)
maksymalną dopuszczalną wielkość pomocy publicznej, której można udzielić przedsiębiorcy,
7)
sposób ustalania terminu obowiązywania decyzji o wsparciu dla danej inwestycji,
8)
rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną z tytułu nowej inwestycji,
9)
sposób dyskontowania kosztów inwestycji i wielkości pomocy publicznej na dzień wydania decyzji o wsparciu,
10)
sposób ustalania wielkości dopuszczalnej pomocy publicznej w przypadku prowadzenia działalności na podstawie więcej niż jednej decyzji o wsparciu,
11)
sposób wydzielenia organizacyjnego działalności objętej decyzją o wsparciu oraz prowadzenia rozliczeń w przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej nieobjętej decyzją o wsparciu,
12)
wzór wniosku o wydanie decyzji o wsparciu zawierający w szczególności określenie kategorii przedsiębiorcy, przedmiot działalności gospodarczej prowadzonej w ramach nowej inwestycji zawierający kody PKWiU związane wyłącznie z realizacją nowej inwestycji oraz elementy planu realizacji nowej inwestycji
– biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia zgodności udzielonej pomocy publicznej z prawem Unii Europejskiej, rozwój obszarów, a także potrzebę oceny spełnienia warunków udzielenia wsparcia oraz potrzebę zapewnienia jednolitości wniosków i sprawnej realizacji nowej inwestycji w tym zakresie.
Art. 14. Warunki wydania decyzji o wsparciu przedsiębiorcy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...