• Art. 23. - Rozporządzeni...
  19.04.2024

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji

Stan prawny aktualny na dzień: 19.04.2024

Dz.U.2024.0.459 t.j. - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji

Obserwuj akt

Art. 23. wspier.nowych inwest


Rozporządzenie w sprawie powierzenia zarządzającemu obszarem wykonywania niektórych czynności w imieniu ministra

1.
Minister właściwy do spraw gospodarki może, w drodze rozporządzenia, powierzyć zarządzającemu obszarem:
1)
wydawanie, w jego imieniu, decyzji o wsparciu na obszarach przypisanych temu zarządzającemu obszarem,
2)
wykonywanie, w jego imieniu, kontroli realizacji warunków zawartych w decyzji o wsparciu
– mając na względzie sprawność postępowania oraz specyfikę obszaru.
2.
W przypadku powierzenia zarządzającemu obszarem wydawania decyzji o wsparciu przepis art. 16 przekazanie naczelnikowi urzędu skarbowego kopii decyzji o wsparciu przedsiębiorcy stosuje się odpowiednio.
3.
W przypadku powierzenia zarządzającemu obszarem wykonania kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 2, przepis art. 22 kontrola realizacji warunków zawartych w decyzji o wsparciu inwestycji stosuje się odpowiednio.
4.
Zarządzający obszarem niezwłocznie zawiadamia ministra właściwego do spraw gospodarki o okolicznościach uzasadniających uchylenie decyzji o wsparciu, o których mowa w art. 17 wygaśnięcie prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego ust. 2.
Art. 23. Rozporządzenie w sprawie powierzenia zarządzając... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...