• Art. 31. - Zakres danych...
  20.04.2024

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji

Stan prawny aktualny na dzień: 20.04.2024

Dz.U.2024.0.459 t.j. - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji

Obserwuj akt

Art. 31. wspier.nowych inwest


Zakres danych gromadzonych w Ewidencji Wsparcia Nowej Inwestycji

1.
W ewidencji gromadzi się:
1)
dane i informacje dotyczące przedsiębiorców zainteresowanych lokalizacją nowej inwestycji na obszarze oraz uczestniczących w postępowaniu o udzielenie decyzji o wsparciu na prowadzenie działalności na obszarze, a także korzystających ze wsparcia nowych inwestycji na obszarach, obejmujące:
a) nazwę lub firmę przedsiębiorcy, oznaczenie formy prowadzonej działalności gospodarczej,
b) numer identyfikacyjny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej NIP, o ile takie posiada,
c) dane kontaktowe przedsiębiorcy, w szczególności siedzibę i adres, adres poczty elektronicznej, strony internetowej, numer telefonu,
d) datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej,
e) określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej (PKD),
f) rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej i realizowanych oraz zrealizowanych inwestycji w obszarze (sektor, PKWiU),
g) ogłoszenie upadłości, ukończenia takiego postępowania oraz dane syndyka,
h) oznaczenie przedsiębiorcy zagranicznego wraz z określeniem jego formy organizacyjno-prawnej oraz siedziby i adresu – w przypadku oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
i) wartość inwestycji realizowanych przez przedsiębiorcę na terenie danego obszaru,
j) plan realizacji nowej inwestycji,
k) oferty kierowane do przedsiębiorcy przez zarządzającego obszarem,
l) wysokość udzielonego wsparcia,
m) wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielonej przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu,
n) wartość inwestycji realizowanych przez przedsiębiorcę na terenie danego obszaru oraz na pozostałych terenach kraju,
o) przeprowadzone i planowane kontrole u przedsiębiorców korzystających ze wsparcia, czas wykonania zaleceń i wniosków z kontroli oraz wielkość poniesionych kosztów kwalifikowanych,
p) wydane oraz uchylone decyzje o wsparciu;
2)
informacje dotyczące obszaru obejmujące:
a) wartość inwestycji realizowanych przez przedsiębiorców na terenie danego obszaru,
b) istniejącą lub planowaną infrastrukturę na terenie obszaru, sprzyjającą nowym inwestycjom lub rozwojowi istniejących inwestycji w określonych sektorach lub branżach działalności gospodarczej.
2.
Przedsiębiorca przez okres, na który wydano decyzję o wsparciu, jest obowiązany informować zarządzającego obszarem o otrzymanej pomocy publicznej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. m.
3.
Wpis do ewidencji jest równoznaczny z uznaniem inwestycji jako planowanej nowej inwestycji.
Art. 31. Zakres danych gromadzonych w Ewidencji Wsparcia ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...