• Art. 44. - Przepisy prze...
  19.04.2024

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji

Stan prawny aktualny na dzień: 19.04.2024

Dz.U.2024.0.459 t.j. - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji

Obserwuj akt

Art. 44. wspier.nowych inwest


Przepisy przejściowe

1.
Przepisy art. 21 zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego ust. 1 pkt 63a, ust. 5a, 5c i 5ca–5cd i art. 26e koszty kwalifikowane ust. 6 ustawy zmienianej w art. 35 zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 1a podatkowa grupa kapitałowa ust. 2 pkt 3 lit. a, art. 16 wyłączenia z kosztów uzyskania przychodu ust. 1 pkt 58, art. 17 katalog zwolnień podatkowych ust. 1 pkt 34, ust. 4–6d i art. 18d koszty kwalifikowane ust. 6 ustawy zmienianej w art. 37 zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 12 zwolnienie dochodów z działalności na terenie strefy od podatku dochodowego ust. 3, art. 12b obowiązek zwrotu udzielonej pomocy publicznej ust. 4 ustawy zmienianej w art. 38 zmiana ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą w zakresie, w jakim dotyczą działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w ustawie zmienianej w art. 38 zmiana ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, stosuje się do dochodów osiągniętych z tej działalności od dnia 1 stycznia 2019 r.
2.
Przepis art. 12 zwolnienie dochodów z działalności na terenie strefy od podatku dochodowego ust. 3 ustawy zmienianej w art. 38 zmiana ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do zezwoleń wydanych pod dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 44. Przepisy przejściowe - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...