• § 53. - Pozostawienie w ...
  02.10.2023
Obserwuj akt
Artykuł nie obowiązuje. Akt uchylony dnia: 2023-01-01

§ 53 wyk.tymcz.areszt.


Pozostawienie w areszcie śledczym osoby zwolnionej wymagającej leczenia szpitalnego

O pozostawieniu osoby zwolnionej w areszcie śledczym z powodu, o którym mowa w art. 167a zwolnienie skazanego z zakładu karnego § 4 i 5 Kodeksu, zawiadamia się niezwłocznie sędziego penitencjarnego, organ dysponujący, a w miarę możliwości rodzinę lub osobę bliską albo osobę wskazaną przez zwolnionego.
§ 53 Pozostawienie w areszcie śledczym osoby zwolnionej w... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...