• § 7. - Odstępstwa od spo...
  03.10.2023
Obserwuj akt
Artykuł nie obowiązuje. Akt uchylony dnia: 2023-01-01

§ 7 wyk.tymcz.areszt.


Odstępstwa od sposobu wykonywania tymczasowego aresztowania

Dyrektor może dokonywać odstępstw od przewidzianego w regulaminie sposobu wykonywania tymczasowego aresztowania w zakresie umożliwiającym tymczasowo aresztowanym podtrzymywanie i utrwalanie więzi uczuciowej z osobami bliskimi oraz sprawowanie przez nich stałej i bezpośredniej opieki nad dziećmi przebywającymi w domach dla matki i dziecka przy zakładach karnych.
§ 7 Odstępstwa od sposobu wykonywania tymczasowego areszt... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...