• § 4. - Wymogi wniosku o ...
  22.05.2024
Obserwuj akt

§ 4 wyr. dla bezp.publ.


Wymogi wniosku o wydanie dopuszczenia

1.
Wniosek o wydanie dopuszczenia, zwany dalej "wnioskiem", składany w jednostce badawczo-rozwojowej Państwowej Straży Pożarnej wskazanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, upoważnionej do wydawania, zmiany, kontroli i cofania dopuszczenia, posiadającej akredytację w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.), zwanej dalej "jednostką dopuszczającą", zawiera:
1)
określenie wyrobu;
2)
przeznaczenie wyrobu;
3)
oznaczenie podmiotu ubiegającego się o wydanie dopuszczenia i jego siedziby oraz wskazanie pełnomocników, jeżeli zostali ustanowieni;
4)
określenie producenta wyrobu, jego siedziby i miejsca produkowania wyrobu.
2.
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty sporządzone w języku polskim:
1)
dokumenty umożliwiające dokładną identyfikację wyrobu;
2)
opis techniczny wyrobu;
3)
instrukcję obsługi wyrobu;
4)
informacje o warunkach gwarancji i serwisu wyrobu;
5)
warunki techniczne zastosowania wyrobu;
6)
dane dotyczące właściwości techniczno-użytkowych wyrobu i jego wpływu na środowisko;
7)
deklaracje zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów objętych dyrektywami Unii Europejskiej oraz certyfikaty, atesty, świadectwa, jeśli są wymagane.
§ 4 Wymogi wniosku o wydanie dopuszczenia - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...