• Art. 141. - Przepisy prz...
  01.03.2024

Ustawa o wyrobach medycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 01.03.2024

Dz.U.2022.0.974 - Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych

Obserwuj akt

Art. 141. wyroby medyczne


Przepisy przejściowe

1.
Do postępowań, o których mowa w art. 15 zezwolenie na obrót lub używanie wyrobu bez procedur zgodności ust. 1, art. 22 rozstrzyganie rozbieżności dotyczących zaklasyfikowania lub zakwalifikowania wyrobu ust. 1 i 2, art. 33 autoryzowanie jednostki ubiegającej się o notyfikację w zakresie wyrobów ust. 2, art. 46 odmowa wydania pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego lub wprowadzenie zmian w badaniu klinicznym ust. 1, art. 52 uprawnienia Prezesa Urzędu w sprawie badań klinicznych ust. 1, art. 67 świadectwo wolnej sprzedaży ust. 1, art. 86 uprawnienia Prezesa Urzędu w zakresie wyrobu lub grupy wyrobów ust. 1, 3 i 7, art. 87 decyzje Prezesa Urzędu w sprawach określenia przeznaczenia wyrobu medycznego ust. 1 i art. 88 nakaz usunięcia oznakowań i napisów wprowadzających w błąd ustawy uchylanej w art. 147 utrata mocy ustawy, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.
Przepisów art. 23 obowiązek złożenia wniosku o rejestrację prowadzonej działalności do Prezesa Urzędu przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu wyrobu ust. 1 nie stosuje się do producentów i upoważnionych przedstawicieli, którzy na podstawie art. 58 zgłoszenie wyrobu do oceny działania ust. 1 ustawy uchylanej w art. 147 utrata mocy ustawy dokonali zgłoszenia wyrobu wykonanego na zamówienie, innego niż wykonany na zamówienie wyrób do implantacji klasy III, o którym mowa w art. 52 ust. 8 rozporządzenia 2017/745.
Art. 141. Przepisy przejściowe - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...