• Art. 4. - Współpraca Pre...
  20.06.2024

Ustawa o wyrobach medycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 20.06.2024

Dz.U.2022.0.974 - Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych

Obserwuj akt

Art. 4. wyroby medyczne


Współpraca Prezesa Urzędu z innymi organami

1.
Prezes Urzędu, wykonując zadania wynikające z rozporządzenia 2017/745 i rozporządzenia 2017/746, współpracuje z:
1)
Głównym Inspektorem Farmaceutycznym,
2)
Głównym Inspektorem Sanitarnym,
3)
Głównym Lekarzem Weterynarii,
4)
Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
5)
Szefem Krajowej Administracji Skarbowej,
6)
Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego,
7)
Głównym Inspektorem Pracy,
8)
Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki,
9)
Ministrem Obrony Narodowej,
10)
Komendantem Głównym Policji,
11)
Prezesem Głównego Urzędu Miar,
12)
Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia,
13)
Prezesem Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
14)
Prezesem Agencji Badań Medycznych,
15)
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia,
16)
Centrum e-Zdrowia,
17)
Centralnym Ośrodkiem Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej,
18)
Centralnym Ośrodkiem Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej,
19)
Krajowym Centrum Bankowania Tkanek i Komórek,
20)
Prezesem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,
21)
Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej,
22)
instytutami badawczymi i uczelniami
– w zakresie ich właściwości.
2.
Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1–21, powiadamiają Prezesa Urzędu o stwierdzonych nieprawidłowościach dotyczących wyrobów, systemów lub zestawów zabiegowych.
3.
Prezes Urzędu, na wniosek podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1–21, uzasadniony potrzebą wykonywania ich ustawowych zadań, udostępnia tym podmiotom posiadane informacje i dokumenty dotyczące wyrobu, systemu lub zestawu zabiegowego, z wyłączeniem danych osobowych pozwalających na identyfikację pacjenta.
Art. 4. Współpraca Prezesa Urzędu z innymi organami - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...