• Art. 65. - Uprawnienia o...
  01.03.2024

Ustawa o wyrobach medycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 01.03.2024

Dz.U.2022.0.974 - Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych

Obserwuj akt

Art. 65. wyroby medyczne


Uprawnienia osób upoważnionych przez Prezesa Urzędu do dokonywania kontroli

Osoby upoważnione przez Prezesa Urzędu do dokonywania kontroli są uprawnione do:
1)
wizytowania wszelkich obiektów, lokali, terenów lub środków transportu, które dany kontrolowany wykorzystuje do swojej działalności handlowej, gospodarczej lub zawodowej, w celu wykrycia niezgodności i uzyskania dowodów; uprawnienie to obejmuje również wizytowanie obiektów, lokali, terenów lub środków transportu dostawców i podwykonawców kontrolowanego;
2)
żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników informacji oraz udostępnienia danych mających związek z przedmiotem kontroli;
3)
badania dokumentów oraz wyrobów i sprzętów odnoszących się do przedmiotu kontroli;
4)
pobierania, w ramach kontroli, próbek wyrobów w celu ich przebadania;
5)
sprawdzania wykonania zaleceń pokontrolnych.
Art. 65. Uprawnienia osób upoważnionych przez Prezesa Urz... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...