• Art. 88. - Odpowiedzialn...
  04.03.2024

Ustawa o wyrobach medycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 04.03.2024

Dz.U.2022.0.974 - Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych

Obserwuj akt

Art. 88. wyroby medyczne


Odpowiedzialność za prowadzenie badania niezgodnie z wymogami

1.
Kto prowadzi:
1)
badanie kliniczne niezgodnie z wymogami określonymi w art. 62 decyzja administracyjna w sprawie zakazania wprowadzania do obrotu lub wprowadzania do używania lub wycofania z obrotu lub wycofania z używania wyrobów w przypadku naruszenia zakazów lub załączniku XV do rozporządzenia 2017/745 lub
2)
badanie działania niezgodnie z wymogami określonymi w art. 57 decyzja administracyjna w przypadku stwierdzenia naruszeń lub art. 58 stosowanie przepisów o reklamie wyrobów lub załącznikach XIII lub XIV do rozporządzenia 2017/746
– podlega karze pieniężnej w wysokości do 500 000 zł.
2.
Kto, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 75 ust. 1 rozporządzenia 2017/745 lub art. 71 ust. 1 rozporządzenia 2017/746, nie powiadamia Prezesa Urzędu o zmianach w badaniu klinicznym lub badaniu działania, podlega karze pieniężnej w wysokości do 250 000 zł.
Art. 88. Odpowiedzialność za prowadzenie badania niezgodn... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...