• Ustawa o zaopatrzeniu eme...
  22.06.2024
Obserwuj akt

Dział VIII. Zmiany w przepisach obowiązujących

W ustawie z dnia 10 grudnia 1959 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 1984 r. poz. 149, z 1989 r. poz. 192, z 1991 r. poz. 422 i poz. 453 oraz z 1992 r. poz. 254) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. poz. 422 i poz. 461 oraz z 1992 r. poz. 254) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. poz. 180, z 1991 r. poz. 422 i poz. 461 oraz z 1992 r. poz. 254) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. poz. 462, z 1991 r. poz. 422, z 1992 r. poz. 254 oraz z 1993 r. poz. 52) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 400 oraz z 1992 r. poz. 86 i poz. 254) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...