• Art. 28c. - Przeznaczeni...
  16.05.2021
Obserwuj akt

Art. 28c. zapasy rop.naft.


Przeznaczenie środków Funduszu

1.
Środki Funduszu przeznacza się na realizację zadań Agencji w zakresie zapasów interwencyjnych w szczególności na:
1)
zakup ropy naftowej lub paliw przeznaczonych na zapasy agencyjne w ilości zapewniającej spełnienie wymogu określonego w art. 21a poziom zapasów agencyjnych ust. 1, w tym również na zakup ropy naftowej lub paliw przeznaczonych na zapasy agencyjne na kolejny rok w związku z wynikającym z art. 5 zapasy obowiązkowe ropy naftowej lub paliw ust. 3 obniżeniem w następnym roku kalendarzowym poziomu zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz z uwzględnieniem konieczności zapewnienia przez Agencję spełnienia wymogów, o których mowa w art. 21c postacie zapasów agencyjnych ust. 2;
2)
magazynowanie zapasów agencyjnych;
3)
wymianę i zamianę zapasów agencyjnych, w tym koszty ich przemieszczania;
4)
ubezpieczenie zapasów agencyjnych;
5)
zlecanie przez Prezesa Agencji, na podstawie umów, wykonywania zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów agencyjnych;
6)
odtworzenie zapasów agencyjnych w przypadku ich interwencyjnego uwolnienia;
7)
budowę magazynów na potrzeby utrzymywania zapasów agencyjnych przez Agencję;
8)
zwrot nadpłaconych lub nienależnie zapłaconych opłat zapasowych wraz z oprocentowaniem;
9)
zwrot kar, o których mowa w art. 63 czyny podlegające karze pieniężnej ust. 1 pkt 1–5a, 7, 8, 18–18b i 20, wraz z oprocentowaniem;
10)
koszty działalności Agencji związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych oraz zadań określonych w art. 4ba wykaz przedsiębiorstw energetycznych, art. 43d miesięczne sprawozdania przedsiębiorstwa energetycznego, art. 43e obowiązki informacyjne przedsiębiorstwa energetycznego, art. 43f system informatyczny prowadzony przez Prezesa URE ust. 1 i art. 56 przesłanki nałożenia kary pieniężnej ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne;
11)
obsługę pożyczek z budżetu państwa wraz z ich spłatą;
12)
koszty przeprowadzenia prób technicznych , o których mowa w art. 29d kontrola instalacji magazynowej lub systemów przesyłowych.
2.
Środki Funduszu mogą być przeznaczone na wykonywanie zadań Prezesa Agencji określonych w art. 4ba wykaz przedsiębiorstw energetycznych, art. 43d miesięczne sprawozdania przedsiębiorstwa energetycznego, art. 43e obowiązki informacyjne przedsiębiorstwa energetycznego, art. 43f system informatyczny prowadzony przez Prezesa URE ust. 1 i art. 56 przesłanki nałożenia kary pieniężnej ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, w tym na finansowanie utworzenia lub prowadzenia i utrzymywania systemu informatycznego, o którym mowa w art. 43f system informatyczny prowadzony przez Prezesa URE ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.
Art. 28c. Przeznaczenie środków Funduszu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Rzeszów (woj. podkarpackie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...