• Art. 35. - Wniosek o wyd...
  18.05.2021
Obserwuj akt

Art. 35. zapasy rop.naft.


Wniosek o wydanie decyzji przez ministra właściwego do spraw gospodarki

1.
Decyzje, o których mowa w art. 33 zagrożenie bezpieczeństwa paliwowego państwa ust. 1 pkt 3, minister właściwy do spraw energii wydaje z urzędu lub na wniosek.
2.
Z wnioskiem o wydanie decyzji, o których mowa w art. 33 zagrożenie bezpieczeństwa paliwowego państwa ust. 1 pkt 3 lit. a, może wystąpić:
1)
wojewoda;
2)
producent lub handlowiec, obowiązani do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw.
3.
Z wnioskiem o wydanie decyzji, o których mowa w art. 33 zagrożenie bezpieczeństwa paliwowego państwa ust. 1 pkt 3 lit. b, może wystąpić:
1)
wojewoda;
2)
podmiot zainteresowany nabyciem paliw, mający szczególne znaczenie dla ochrony życia, zdrowia, bezpieczeństwa obywateli lub funkcjonowania państwa lub gospodarki.
4.
Decyzje, o których mowa w art. 34 zobowiązania międzynarodowe RP dotyczące zabezpieczenia rynku ropy naftowej lub paliw pkt 2 lit. b i c, minister właściwy do spraw energii wydaje z urzędu.
Art. 35. Wniosek o wydanie decyzji przez ministra właściw... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Rzeszów (woj. podkarpackie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...