• Art. 40. - Rozporządzeni...
  18.05.2021
Obserwuj akt

Art. 40. zapasy rop.naft.


Rozporządzenie w sprawie wprowadzenia ograniczenia w zakresie obrotu paliwami

1.
W sytuacjach, o których mowa w art. 32 działania interwencyjne ust. 1, Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw energii, może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części ograniczenia w zakresie obrotu paliwami, polegające na wyznaczeniu:
1)
maksymalnej ilości paliw sprzedawanych przez stacje paliw w ciągu doby lub
2)
maksymalnej ilości paliw, jaką jednorazowo może zakupić odbiorca, lub
3)
godzin sprzedaży paliw na stacjach paliw
- biorąc pod uwagę wielkość i rodzaj zakłóceń w dostawach ropy naftowej lub paliw oraz konieczność wywiązania się Rzeczypospolitej Polskiej z zobowiązań międzynarodowych.
2.
W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, określa się przyczyny wprowadzenia ograniczeń w zakresie obrotu paliwami, datę ich wprowadzenia oraz obszar i okres ich obowiązywania, a także rodzaje wprowadzanych ograniczeń.
Art. 40. Rozporządzenie w sprawie wprowadzenia ograniczen... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Rzeszów (woj. podkarpackie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...