• Art. 44. - Plany działań...
  18.05.2021
Obserwuj akt

Art. 44. zapasy rop.naft.


Plany działań dla zapewnienia wdrożenia ograniczeń w zakresie obrotu paliwami

1.
Wojewodowie przygotowują plany działań, mające na celu zapewnienie wdrożenia ograniczeń, o których mowa w art. 40 rozporządzenie w sprawie wprowadzenia ograniczenia w zakresie obrotu paliwami i art. 41 rozporządzenie w sprawie ograniczeń sprzedaży paliwa, określające:
1)
sposób przygotowania i rozdziału upoważnień do zakupu paliw, o których mowa w art. 41 rozporządzenie w sprawie ograniczeń sprzedaży paliwa ust. 1 pkt 1;
2)
sposób koordynacji kontroli przestrzegania ograniczeń, o których mowa w art. 40 rozporządzenie w sprawie wprowadzenia ograniczenia w zakresie obrotu paliwami ust. 1 i art. 41 rozporządzenie w sprawie ograniczeń sprzedaży paliwa ust. 1;
3)
służby odpowiedzialne za rozdział upoważnień do zakupu paliw, o których mowa w art. 41 rozporządzenie w sprawie ograniczeń sprzedaży paliwa ust. 1;
4)
wykaz podmiotów o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa lub gospodarki, ochrony życia, zdrowia lub bezpieczeństwa obywateli, mających prawo pierwszeństwa do zaopatrywania się w paliwa pochodzące z zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, mających siedzibę na obszarze ich właściwości, wraz z przewidywaną wielkością zapotrzebowania miesięcznego tych podmiotów na paliwa z uwzględnieniem podziału na poszczególne gatunki paliw.
2.
Plany, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw energii zatwierdza, w drodze decyzji, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Plany te podlegają corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 sierpnia lub w terminie 5 dni od dnia opublikowania rozporządzeń, o których mowa w art. 40 rozporządzenie w sprawie wprowadzenia ograniczenia w zakresie obrotu paliwami ust. 1 i art. 41 rozporządzenie w sprawie ograniczeń sprzedaży paliwa ust. 1.
3.
Zaktualizowane plany, o których mowa w ust. 1, podlegają zatwierdzeniu na zasadach określonych w ust. 2.
Art. 44. Plany działań dla zapewnienia wdrożenia ogranicz... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Rzeszów (woj. podkarpackie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...