• Art. 47. - Powiadamianie...
  18.05.2021
Obserwuj akt

Art. 47. zapasy rop.naft.


Powiadamianie o obniżeniu zapasów interwencyjnych lub wprowadzeniu ograniczeń

1.
Minister właściwy do spraw energii powiadamia niezwłocznie Komisję Europejską oraz odpowiednie organy organizacji międzynarodowych, jeżeli wynika to ze zobowiązań międzynarodowych, o każdym przypadku obniżenia ilości zapasów interwencyjnych, które powoduje zmniejszenie tych zapasów poniżej poziomu określonego w art. 3 zapasy interwencyjne ropy naftowej lub paliw ust. 3, z wyjątkiem sytuacji określonych w art. 21e nadanie paliwom statusu zapasów specjalnych ust. 5.
2.
Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:
1)
oznaczenie daty obniżenia zapasów interwencyjnych;
2)
informacje o:
a) przyczynie obniżenia zapasów interwencyjnych,
b) podjętych działaniach mających na celu odtworzenie zapasów interwencyjnych,
c) przewidywanych zmianach w poziomie zapasów interwencyjnych do dnia ich odtworzenia.
3.
Minister właściwy do spraw energii powiadamia niezwłocznie Komisję Europejską oraz odpowiednie organy organizacji międzynarodowych o wprowadzeniu ograniczeń, o których mowa w art. 40 rozporządzenie w sprawie wprowadzenia ograniczenia w zakresie obrotu paliwami ust. 1 i art. 41 rozporządzenie w sprawie ograniczeń sprzedaży paliwa ust. 1.
Art. 47. Powiadamianie o obniżeniu zapasów interwencyjnyc... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Rzeszów (woj. podkarpackie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...