• Art. 48a. - Przeniesieni...
  18.05.2021
Obserwuj akt

Art. 48a. zapasy rop.naft.


Przeniesienie zapasów agencyjnych do rezerw strategicznych

1.
Minister właściwy do spraw energii może, w drodze decyzji, w sytuacjach:
1)
zagrożeń, o których mowa w art. 3 cel tworzenia rezerw strategicznych ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1846), zwanej dalej „ustawą o rezerwach strategicznych”, innych niż określone w art. 32 działania interwencyjne ust. 1 pkt 1,
2)
konieczności wypełniania przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań międzynarodowych, o których mowa w art. 3 cel tworzenia rezerw strategicznych ustawy o rezerwach strategicznych, innych niż określone w art. 32 działania interwencyjne ust. 1 pkt 2
– przenieść część zapasów agencyjnych w ilości odpowiadającej nie więcej niż 4 dniom średniego dziennego przywozu netto ekwiwalentu ropy naftowej do rezerw strategicznych, o których mowa w ustawie o rezerwach strategicznych.
2.
Odtworzone wolumeny, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw energii przenosi, w drodze decyzji, do zapasów agencyjnych.
3.
Finansowanie odtworzenia wolumenów, o których mowa w ust. 1, odbywa się z rezerwy celowej przeznaczonej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na wniosek ministra właściwego do spraw energii.
4.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych uruchamia środki, o których mowa w ust. 3, w terminie gwarantującym odtworzenie zapasów agencyjnych zgodnie z powiadomieniem, o którym mowa w art. 47 powiadamianie o obniżeniu zapasów interwencyjnych lub wprowadzeniu ograniczeń, lub zaleceniami Komisji Europejskiej, o ile zostały wydane.
Art. 48a. Przeniesienie zapasów agencyjnych do rezerw str... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Rzeszów (woj. podkarpackie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...