• Art. 54. - Przesłanki wp...
  18.05.2021
Obserwuj akt

Art. 54. zapasy rop.naft.


Przesłanki wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego

1.
W przypadku:
1)
zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa,
2)
nieprzewidzianego wzrostu zużycia gazu ziemnego przez odbiorców,
3)
wystąpienia zakłóceń w przywozie gazu ziemnego,
4)
awarii w sieciach operatorów systemów gazowych,
5)
zagrożenia bezpieczeństwa funkcjonowania sieci gazowych,
6)
zagrożenia bezpieczeństwa osób,
7)
zagrożenia wystąpieniem znacznych strat materialnych,
8)
konieczności wypełnienia przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań międzynarodowych
- na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części mogą być wprowadzone na czas oznaczony ograniczenia w poborze gazu ziemnego, zwane dalej "ograniczeniami".
2.
Ograniczenia polegają na ograniczeniu maksymalnego godzinowego i dobowego poboru gazu ziemnego.
Art. 54. Przesłanki wprowadzenia ograniczeń w poborze gaz... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Rzeszów (woj. podkarpackie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...