• Art. 70a. - Przepisy epi...
  18.05.2021
Obserwuj akt

Art. 70a. zapasy rop.naft.


Przepisy epizodyczne

1.
Do dnia 30 czerwca 2029 r., w przypadku braku pojemności magazynowych w magazynach spełniających wymagania określone w art. 3 zapasy interwencyjne ropy naftowej lub paliw ust. 12–14 oraz wystąpienia braku pojemności magazynowych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania rynku paliwowego, Prezes Agencji może czasowo utrzymywać zapasy agencyjne w magazynach niespełniających tych wymagań, pod warunkiem zagwarantowania w umowie o magazynowanie zapasów agencyjnych możliwości wytłoczenia ropy naftowej lub paliw stanowiących te zapasy w okresach nie dłuższych niż:
1)
120 dni – dla magazynów paliw i napowierzchniowych magazynów ropy naftowej;
2)
180 dni – dla podziemnych magazynów ropy naftowej.
2.
O braku pojemności magazynowych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania rynku paliwowego oraz zamiarze czasowego utrzymywania zapasów agencyjnych w magazynie niespełniającym wymagań określonych w art. 3 zapasy interwencyjne ropy naftowej lub paliw ust. 12–14, Prezes Agencji niezwłocznie powiadamia ministra właściwego do spraw energii, wskazując ilość zapasów agencyjnych przeznaczonych do magazynowania w magazynie niespełniającym wymagań określonych w art. 3 zapasy interwencyjne ropy naftowej lub paliw ust. 12–14, przewidywany okres, przez jaki zapasy agencyjne będą przechowywane w takim magazynie, oraz miejsce i adres tego magazynu.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepisu art. 63 czyny podlegające karze pieniężnej ust. 1 pkt 2a, nie stosuje się.
Art. 70a. Przepisy epizodyczne - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Rzeszów (woj. podkarpackie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...