• Art. 12. - Wniosek o zgo...
  28.03.2023

Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Stan prawny aktualny na dzień: 28.03.2023

Dz.U.2021.0.1933 t.j. - Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Obserwuj akt

Art. 12. zarz.mieniem państw.


Wniosek o zgodę na zbycie akcji Skarbu Państwa

1.
Występując z wnioskiem o zgodę, o której mowa w art. 11 zbywanie akcji Skarbu Państwa ust. 2, podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa wskazuje:
1)
opis procedury wyłaniania nabywcy, w tym proponowany tryb zbycia;
2)
w przypadku sprzedaży lub zamiany – cenę lub sposób jej ustalenia oraz sposób zapłaty lub wartość oraz sposób spełnienia świadczenia wzajemnego;
3)
w przypadku zbycia w inny sposób, niż określony w pkt 2 – wartość rynkową lub sposób jej ustalenia;
4)
nabywcę, jeżeli został on wyłoniony;
5)
uzasadnienie odnoszące się do skutków ekonomicznych i społecznych zbycia, w tym zawierające omówienie jego wpływu na ochronę interesów Skarbu Państwa oraz ochronę interesu pracowników i innych osób związanych ze spółką.
2.
Do wniosku o zgodę, o której mowa w art. 11 zbywanie akcji Skarbu Państwa ust. 2, dołącza się:
1)
dokumenty potwierdzające, że Skarb Państwa jest akcjonariuszem spółki, której akcje są zbywane;
2)
wycenę sporządzoną przy użyciu co najmniej dwóch metod wyceny;
3)
projekt umowy zbycia.
3.
Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa może dołączyć do wniosku o zgodę, o której mowa w art. 11 zbywanie akcji Skarbu Państwa ust. 2, inne dokumenty, niż określone w ust. 2, potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku.
4.
W przypadku wystąpienia z wnioskiem o zgodę, o której mowa w art. 11 zbywanie akcji Skarbu Państwa ust. 2, na zbycie akcji lub praw z akcji w obrocie zorganizowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328, 355, 680, 1505 i 1595), nie stosuje się przepisów ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt 2 i 3.
Art. 12. Wniosek o zgodę na zbycie akcji Skarbu Państwa - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...