• Art. 13. - Akcje Skarbu ...
  29.03.2023

Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Stan prawny aktualny na dzień: 29.03.2023

Dz.U.2021.0.1933 t.j. - Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Obserwuj akt

Art. 13. zarz.mieniem państw.


Akcje Skarbu Państwa nie podlegające zbyciu

1.
Nie mogą być zbyte akcje lub prawa z akcji należące do Skarbu Państwa w następujących spółkach:
1)
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
2)
Centralny Port Komunikacyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
3)
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu;
4)
Energa Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku;
5)
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
6)
Grupa Azoty „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach;
7)
Grupa Azoty Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie;
8)
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach;
9)
Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku;
10)
Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju;
11)
KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie;
12)
PERN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku;
13)
PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
14)
PKP Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
15)
PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
16)
Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
17)
Polska Grupa Lotnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
18)
Polska Grupa Zbrojeniowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu;
19)
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
20)
Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
21)
Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
22)
Polski Holding Obronny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
23)
Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku;
24)
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
25)
Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
26)
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
27)
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
28)
Tauron Polska Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach;
29)
Totalizator Sportowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
30)
spółka celowa, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie (Dz. U. poz. 1551).
2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do zbycia należących do Skarbu Państwa akcji:
1)
lub praw z akcji spółek, o których mowa w ust. 1, na rzecz spółki, której akcjonariuszem jest wyłącznie Skarb Państwa lub inna państwowa osoba prawna, lub na rzecz spółki, o której mowa w ust. 1, po uzyskaniu zgody Rady Ministrów.
2)
(uchylony)
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przepisu ust. 1 nie stosuje się także do nieodpłatnego zbycia akcji na rzecz uprawnionych pracowników, do którego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.
4.
Zbycie akcji lub praw z akcji spółki, której akcjonariuszem jest wyłącznie Skarb Państwa lub inna państwowa osoba prawna, która nabyła akcje spółki, o której mowa w ust. 1, następuje na warunkach określonych w ust. 2 pkt 1.
5.
Spółki, o których mowa w ust. 1, mogą, za zgodą Rady Ministrów, podlegać łączeniu, podziałowi oraz przekształceniu.
6.
W przypadku gdy spółka, o której mowa w ust. 1, jest spółką:
1)
przejmowaną lub
2)
dzieloną
– spółką przejmującą lub spółką nowo zawiązaną w wyniku podziału może być wyłącznie spółka, której akcjonariuszem jest wyłącznie Skarb Państwa lub inna państwowa osoba prawna, lub spółka, o której mowa w ust. 1.
7.
Zbycie akcji lub praw z akcji spółki:
1)
nowo zawiązanej w wyniku łączenia spółki, o której mowa w ust. 1,
2)
przejmującej oraz nowo zawiązanej w wyniku podziału spółki, o której mowa w ust. 1,
3)
przekształconej w wyniku przekształcenia spółki, o której mowa w ust. 1
– następuje na warunkach określonych w ust. 2.
Art. 13. Akcje Skarbu Państwa nie podlegające zbyciu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...