• Art. 31. - Uznanie spółk...
  28.03.2023
Obserwuj akt

Art. 31. zarz.mieniem państw.


Uznanie spółki za spółkę o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa

1.
Spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, prowadząca działalność gospodarczą, której przedmiotem jest:
1)
wytwarzanie lub przesyłanie energii elektrycznej lub
2)
produkcja benzyn silnikowych lub oleju napędowego, lub
3)
transport rurociągowy ropy naftowej, benzyn silnikowych lub oleju napędowego, lub
4)
magazynowanie i przechowywanie benzyn silnikowych, oleju napędowego, gazu ziemnego, lub
5)
podziemne magazynowanie ropy naftowej lub gazu ziemnego, lub
6)
produkcja chemikaliów, nawozów oraz wyrobów chemicznych, lub
7)
wytwarzanie lub obrót materiałami wybuchowymi, bronią lub amunicją oraz wyrobami lub technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, lub
8)
regazyfikacja lub skraplanie gazu ziemnego, lub
9)
przeładunek towarów w portach morskich, w szczególności w zakresie ropy naftowej i jej produktów oraz skroplonego gazu ziemnego, lub
10)
dystrybucja gazu ziemnego lub energii elektrycznej, lub
11)
działalność telekomunikacyjna, lub
12)
przesyłanie paliw gazowych, lub
13)
wydobywanie lub przerób rud metali wykorzystywanych do wytwarzania materiałów wybuchowych, broni lub amunicji oraz wyrobów lub technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, lub
14)
wydobywanie węgla kamiennego, gazu ziemnego lub ropy naftowej, lub
15)
wydobywanie i przerób rudy miedzi, lub
16)
działalność finansowa lub ubezpieczeniowa, lub
17)
działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, lub
18)
zarządzanie specjalną strefą ekonomiczną, o której mowa w ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, lub
19)
produkcja artykułów spożywczych, lub
20)
działalność holdingów finansowych, lub
21)
działalność w zakresie transportu lądowego, wodnego, w tym morskiego, lub lotniczego, lub
22)
działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych, lub
23)
działalność w zakresie informacji i komunikacji
– może być uznana za spółkę o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa.
2.
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, uwzględniając znaczenie prowadzonej przez spółkę działalności dla gospodarki państwa.
Art. 31. Uznanie spółki za spółkę o istotnym znaczeniu dl... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...