• Art. 8a. - Listy prowadz...
  29.03.2023

Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Stan prawny aktualny na dzień: 29.03.2023

Dz.U.2021.0.1933 t.j. - Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Obserwuj akt

Art. 8a. zarz.mieniem państw.


Listy prowadzone przez Kancelarię Rady Ministrów

1.
Urząd obsługujący ministra właściwego do spraw aktywów państwowych prowadzi listę:
1)
członków organów zarządzających i nadzorczych spółek oraz pełnomocników wspólnika, o którym mowa w art. 11 rada nadzorcza spółki ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników;
2)
osób będących akcjonariuszami spółek z udziałem Skarbu Państwa reprezentującymi co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego;
3)
osób, które złożyły egzamin, o którym mowa w art. 19 wymogi dla kandydatów na członków organów nadzorczych ust. 1 pkt 1 lit. h-k, oraz osób, które uzyskały uprawnienia do zasiadania w organach nadzorczych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
2.
Minister właściwy do spraw aktywów państwowych oraz podmioty, o których mowa w art. 8 przekazanie wykonywania uprawnień Prezesa Rady Ministrów ust. 1, są współadministratorami danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w zakresie wykonywania uprawnień przekazanych przez Radę Ministrów. Wzajemne prawa i obowiązki współadministratorów określa porozumienie.
3.
Minister właściwy do spraw aktywów państwowych może udostępnić podmiotom, o których mowa w art. 8 przekazanie wykonywania uprawnień Prezesa Rady Ministrów ust. 1, dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1 pkt 3, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty uprawnień przekazanych przez Radę Ministrów.
Art. 8a. Listy prowadzone przez Kancelarię Rady Ministrów - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...