• Art. 109. - Obowiązki na...
  21.02.2024
Obserwuj akt

Art. 109. zarządz.pr.autorskim


Obowiązki nakładane decyzją o cofnięciu zezwolenia

1.
W decyzji o cofnięciu zezwolenia minister nakłada obowiązek:
1)
podziału przychodów z praw i wypłaty przychodów z praw należnych uprawnionym w wyznaczonym terminie lub
2)
przekazania, w wyznaczonym terminie po upływie terminu, o którym mowa w pkt 1, przychodów z praw należnych uprawnionym innej organizacji zbiorowego zarządzania, za jej uprzednią zgodą i w zakresie, w jakim jest ona upoważniona do reprezentowania danej kategorii uprawnionych do danego rodzaju utworów lub przedmiotów praw pokrewnych na tym samym polu eksploatacji, wraz z dokumentacją potrzebną do podziału i wypłaty tych środków, lub
3)
złożenia podzielonych przychodów z praw po upływie terminu, o którym mowa w pkt 1, do depozytu sądowego, lub
4)
przekazania po upływie terminu, o którym mowa w pkt 1, niepodzielonych przychodów z praw na Fundusz Promocji Kultury.
2.
Wobec stowarzyszenia, któremu cofnięto zezwolenie, do czasu wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art 36–42, art. 59 podział i wypłata przychodów z licencji wieloterytorialnych i rozdziałów 8–10.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, przepisu art. 69311 zwrot lub wydanie depozytu na wniosek dłużnika lub wierzyciela ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego nie stosuje się.
Art. 109. Obowiązki nakładane decyzją o cofnięciu zezwolenia - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...